Archive for the ‘Info’ Category

O spoločnosti, o nás …

Piatok, December 28th, 2007 Posted in Info | Comments Off

PEMAK STAV s.r.o. je súkromná stavebná a investičná spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od mája 2006. Svoju stavebno-investičnú činnosť zameriavame prevažne na Bratislavu a jej blízke okolie. Medzi naše hlavné oblasti pôsobenia patria: výstavba bytových jednotiek ...